Meillä olet hyvissä käsissä

Aktivolaiset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan
yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Nämä periaatteet
perustuvat Aktivo Fysion arvoihin.

Aktivolainen sitoutuu
- noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita
- ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan
- kuuntelemaan ja kunnioittamaan asiakasta
- antamaan yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja hyvää palvelua
- arvostamaan omaa ammatillisuuttaan
- huolehtimaan omasta ja työympäristönsä siisteydestä
- ohjaamaan tarvittaessa asiakas eteenpäin, ellei oma osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita
- ottamaan vastaan palautetta ja kehittämään toimintaa sen perusteella
- tarjoamaan luottamuksellista, turvallista ja hyvää hoitoa
- toimimaan lakien ja asetusten mukaisesti

Kaikki aktivolaiset ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.