Meillä olet hyvissä käsissä

Aktivolaiset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan
yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Nämä periaatteet
perustuvat Aktivo Fysion arvoihin.

Aktivolainen sitoutuu
– noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita
– ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan
– kuuntelemaan ja kunnioittamaan asiakasta
– antamaan yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja hyvää palvelua
– arvostamaan omaa ammatillisuuttaan
– huolehtimaan omasta ja työympäristönsä siisteydestä
– ohjaamaan tarvittaessa asiakas eteenpäin, ellei oma osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita
– ottamaan vastaan palautetta ja kehittämään toimintaa sen perusteella
– tarjoamaan luottamuksellista, turvallista ja hyvää hoitoa
– toimimaan lakien ja asetusten mukaisesti

Kaikki aktivolaiset ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.